Wykresy w emTeX-ui. Jachowicz, P., Kowalik, P., & Myszka, W. Biuletyn GUST, 6:54-57, 1995.
Wykresy w emTeX-ui [ps]Paper  abstract   bibtex   
Problem wstawiania wykresów do tekstu przygotowanego w~ŁaTeX-u jest częścią szerszego problemu: integracji tekstu i~grafiki. Jak w~każdym przypadku problem składa sie z~dwu zadań: wyboru narzędzia do przygotowania wykresów (grafik) oraz metody zintegrowania uzyskanych efektów z~tekstem. W~niniejszym artykule omawiane są różne sposoby wstawiania wykresów, omówienie wad i~zalet. Zalety i~wady użycia pakietu GLE. Szczegółowa instrukcja użycia GLE. Nie omawiamy tutaj sposobu użycia ani wszystkich możliwych, ani też powszechnie znanych narzędzi (takich jak Matlab czy Mathematica), a~dających podobne, czy może czasami lepsze możliwości przygotowania samych wykresów.
@article{ jach95,
  title = {Wykresy w {emTeX-ui}},
  author = {Piotr Jachowicz and Przemysław Kowalik and Wojciech Myszka},
  journal = {Biuletyn GUST},
  year = {1995},
  pages = {54-57},
  volume = {6},
  abstract = { Problem wstawiania wykresów do tekstu przygotowanego w~{ŁaTeX}-u jest częścią szerszego problemu: integracji tekstu i~grafiki. Jak w~każdym przypadku problem składa sie z~dwu zadań: wyboru narzędzia do przygotowania wykresów (grafik) oraz metody zintegrowania uzyskanych efektów z~tekstem. W~niniejszym artykule omawiane są różne sposoby wstawiania wykresów, omówienie wad i~zalet. Zalety i~wady użycia pakietu GLE. Szczegółowa instrukcja użycia GLE. Nie omawiamy tutaj sposobu użycia ani wszystkich możliwych, ani też powszechnie znanych narzędzi (takich jak Matlab czy Mathematica), a~dających podobne, czy może czasami lepsze możliwości przygotowania samych wykresów. },
  issn = {1230-5650},
  keywords = {TeX, LaTeX, grafika komputerowa, typografia},
  url = {ftp://ftp.gust.org.pl/pub/GUST/bulletin/06/11-jkm.ps}
}

Downloads: 0