Fransk hverdagslivssociologi - Hverdagslivets strukturer, situationer, spontanitet og strategier. Jacobsen, M. H. In Jacobsen, M. H. & Kristiansen, S., editors, Hverdagslivet - Sociologier om det upåagtede, pages 226–257. Hans Reitzel, Copenhagen, 2 edition, 2014.
bibtex   
@incollection{jacobsen_fransk_2014,
	address = {Copenhagen},
	edition = {2},
	title = {Fransk hverdagslivssociologi - {Hverdagslivets} strukturer, situationer, spontanitet og strategier},
	isbn = {978-87-412-5837-9},
	booktitle = {Hverdagslivet - {Sociologier} om det upåagtede},
	publisher = {Hans Reitzel},
	author = {Jacobsen, Michael Hviid},
	editor = {Jacobsen, Michael Hviid and Kristiansen, Søren},
	year = {2014},
	pages = {226--257},
}

Downloads: 0