Photography Theory. James Elkins Volume 2007 , New york: Routledge.
abstract   bibtex   
En samling essays som sedan disskuteras av teoretiker. Ett perspektiv med kontemporära debatter om fotografi.
@book{james_elkins_photography_nodate,
	address = {New york: Routledge},
	title = {Photography {Theory}},
	volume = {2007},
	abstract = {En samling essays som sedan disskuteras av teoretiker. Ett perspektiv med kontemporära debatter om fotografi.},
	author = {{James Elkins}}
}
Downloads: 0