Hydrická rekultivace v podkrušnohoří – Jezero Most. Jana Říhová Ambrožová, Diana Holcová, & Michal Holec In Sbor. konf. Vodárenská biologie 2013, Praha 6.-7.2. 2013, pages 80–86, 2013.
bibtex   
@inproceedings{jana_rihova_ambrozova_hydricka_2013,
	title = {Hydrická rekultivace v podkrušnohoří – {Jezero} {Most}},
	isbn = {978-80-86832-70-8},
	booktitle = {Sbor. konf. {Vodárenská} biologie 2013, {Praha} 6.-7.2. 2013},
	author = {{Jana Říhová Ambrožová} and {Diana Holcová} and {Michal Holec}},
	editor = {{Jana Říhová Ambrožová}},
	year = {2013},
	pages = {80--86},
	file = {Tiráž.jpg:C\:\\Users\\kamil\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\bkfx4csw.default\\zotero\\storage\\QXP35FZK\\Tiráž.jpg:image/jpeg;Titulka.jpg:C\:\\Users\\kamil\\AppData\\Roaming\\Mozilla\\Firefox\\Profiles\\bkfx4csw.default\\zotero\\storage\\V4QT24JW\\Titulka.jpg:image/jpeg}
}

Downloads: 0