Miejsce systemów informacyjnych dostępnych publicznie w procesie informacyjno-decyzyjnym ekoinnowacji. Jaskowska, M. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 2018. Accepted: 2019-10-10T13:51:00Z
Miejsce systemów informacyjnych dostępnych publicznie w procesie informacyjno-decyzyjnym ekoinnowacji [link]Paper  abstract   bibtex   
70-100
@article{jaskowska_miejsce_2018,
	title = {Miejsce systemów informacyjnych dostępnych publicznie w procesie informacyjno-decyzyjnym ekoinnowacji},
	volume = {26},
	copyright = {http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/pl/legalcode},
	issn = {1230-5529},
	url = {https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/84539},
	abstract = {70-100},
	language = {pol},
	number = {1},
	urldate = {2021-06-18},
	journal = {Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej},
	author = {Jaskowska, Małgorzata},
	year = {2018},
	note = {Accepted: 2019-10-10T13:51:00Z},
}

Downloads: 0