En studie över bitcoin och andra virtuella valutors förhållande till inkomstskattelagen. Jernberg, J. LUP Student Papers, 2015. 00000
En studie över bitcoin och andra virtuella valutors förhÃ¥llande till inkomstskattelagen [link]Paper  bibtex   
@article{jernberg_en_2015,
	title = {En studie över bitcoin och andra virtuella valutors {fÃ}¶{rhÃ}¥llande till inkomstskattelagen},
	url = {https://lup.lub.lu.se/student-papers/search/publication/4925632},
	journal = {LUP Student Papers},
	author = {Jernberg, Jesper},
	year = {2015},
	note = {00000}
}

Downloads: 0