Strategisk Kommunikation, En introduktion. Jesper Falkheimer, Mats Heide Volume 2014 , Studentlitteratur, Lund, 2 edition.
abstract   bibtex   
Samlat grepp om snabbväxande knskapsområdet strategisk komunikation, dvs organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå övergripande mål. Kommunikations- och strategiteori samt diskussioner kring sociala mediers betydelse.
@book{jesper_falkheimer_mats_heide_strategisk_nodate-1,
	address = {Lund},
	edition = {2},
	title = {Strategisk {Kommunikation}, {En} introduktion},
	volume = {2014},
	abstract = {Samlat grepp om snabbväxande knskapsområdet strategisk komunikation, dvs organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå övergripande mål. Kommunikations- och strategiteori samt diskussioner kring sociala mediers betydelse.},
	publisher = {Studentlitteratur},
	author = {{Jesper Falkheimer, Mats Heide}}
}
Downloads: 0