Strategisk Kommunikation, Forskning och praktik. Jesper Falkheimer, Mats Heide Volume 2013 , Studentlitteratur, Lund, 1:3 edition.
abstract   bibtex   
Antologi som visar bredd och spets som finns inom den samtida svenska forskningen och praktiken. En översikt av forskningsfältet och fördjupningar inom bland annat politisk kommunikation, kriskommunikation, marknadskommunikation och organisationskommunikation.
@book{jesper_falkheimer_mats_heide_strategisk_nodate,
	address = {Lund},
	edition = {1:3},
	title = {Strategisk {Kommunikation}, {Forskning} och praktik.},
	volume = {2013},
	abstract = {Antologi som visar bredd och spets som finns inom den samtida svenska forskningen och praktiken. En översikt av forskningsfältet och fördjupningar inom bland annat politisk kommunikation, kriskommunikation, marknadskommunikation och organisationskommunikation.},
	publisher = {Studentlitteratur},
	author = {{Jesper Falkheimer, Mats Heide}}
}
Downloads: 0