ρ-uncertainty Anonymization by Partial Suppression. Jia, X., Pan, C., Xu, X., Zhu, K. Q., & Lo, E. In Bhowmick, S. S., Dyreson, C. E., Jensen, C. S., Lee, M., Muliantara, A., & Thalheim, B., editors, DASFAA (2), volume 8422, of Lecture Notes in Computer Science, pages 188-202, 2014. Springer.
ρ-uncertainty Anonymization by Partial Suppression. [link]Link  ρ-uncertainty Anonymization by Partial Suppression. [link]Paper  bibtex   
@inproceedings{conf/dasfaa/JiaPXZL14,
 added-at = {2020-10-08T00:00:00.000+0200},
 author = {Jia, Xiao and Pan, Chao and Xu, Xinhui and Zhu, Kenny Q. and Lo, Eric},
 biburl = {https://www.bibsonomy.org/bibtex/24a176a32135857c9212a61c5e4182ff4/dblp},
 booktitle = {DASFAA (2)},
 crossref = {conf/dasfaa/2014-2},
 editor = {Bhowmick, Sourav S. and Dyreson, Curtis E. and Jensen, Christian S. and Lee, Mong-Li and Muliantara, Agus and Thalheim, Bernhard},
 ee = {https://doi.org/10.1007/978-3-319-05813-9_13},
 interhash = {27e2902031c45aaef7eb570e5be0eb85},
 intrahash = {4a176a32135857c9212a61c5e4182ff4},
 isbn = {978-3-319-05812-2},
 keywords = {dblp},
 pages = {188-202},
 publisher = {Springer},
 series = {Lecture Notes in Computer Science},
 timestamp = {2020-10-09T11:40:39.000+0200},
 title = {ρ-uncertainty Anonymization by Partial Suppression.},
 url = {http://dblp.uni-trier.de/db/conf/dasfaa/dasfaa2014-2.html#JiaPXZL14},
 volume = 8422,
 year = 2014
}

Downloads: 0