Landscape of N1-methyladenosin (m1A) modification pattern in colorectal cancer. Jiang, C., Tian, Y., Xu, C., Gu, L., & Zhang, H. 2023.
bibtex   
@article{5494,
  author = {Chenyan Jiang and Yuan Tian and Chunjie Xu and Lei Gu and Hao Zhang},
  title = {Landscape of N1-methyladenosin (m1A) modification pattern in colorectal cancer},
  year = {2023}
}

Downloads: 0