An iterative technique for the optimal co-design of linear control systems. Jiang, Y., Wang, Y., Bortoff, S., & Jiang, Z. 2014.
bibtex   
@conference{ 2014_IFACWC_Jiang_Wang_Bortoff_Jiang,
  author = {Yu Jiang and Yebin Wang and Scott Bortoff and Zhong-Ping Jiang},
  title = {An iterative technique for the optimal co-design of linear control
	systems},
  booktitle = {submitted to the 2014 IFAC World Congress},
  year = {2014},
  owner = {Yuri},
  timestamp = {2013.12.30}
}

Downloads: 0