Övervakning av värdefulla skogsbiotoper : en utvärdering av extensivmetoden efter 10 år. Jönsson, M., Ruete, A., Gunnarsson, U., Kellner, O., & Snäll, T. Technical Report 18, ArtDatabanken, 2015.
Övervakning av värdefulla skogsbiotoper : en utvärdering av extensivmetoden efter 10 år [link]Paper  bibtex   
@techreport{RN203,
   author = {Jönsson, Mari and Ruete, Alejandro and Gunnarsson, Urban and Kellner, Olle and Snäll, Tord},
   title = {Övervakning av värdefulla skogsbiotoper : en utvärdering av extensivmetoden efter 10 år},
   institution = {ArtDatabanken},
   number = {18},
   url = {http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:slu:epsilon-e-3462},
   year = {2015},
   type = {Report}
}

Downloads: 0