Del Basho històric al mite occidental: tradicions, traduccions i traïcions. Julià Ballbè, J. & Suzuki, S. Congrés Internacional sobre Traducció, 1994.
Del Basho històric al mite occidental: tradicions, traduccions i traïcions [pdf]Paper  abstract   bibtex   
En llegir algunes traduccions d’obres japoneses a idiomes occidentals, de vegades trobem matisos que no responen, d’una manera més o menys evident, a la realitat dels originals, i tractantse de cultures tan diferents no ens sorprèn, però tampoc no ho hauríem de considerar com una bona excusa.

Downloads: 0