Migranti i sport: nogomet kao prostor integracije izbjeglica u Hrvatskoj Migrants and Sport: Football as an Area for Integration of Refugees in Croatia. Jurković Zagreb, R. Glasnik Etnografskog instituta SANU, 66(3):477-491, 2018.
Migranti i sport: nogomet kao prostor integracije izbjeglica u Hrvatskoj Migrants and Sport: Football as an Area for Integration of Refugees in Croatia [pdf]Paper  Migranti i sport: nogomet kao prostor integracije izbjeglica u Hrvatskoj Migrants and Sport: Football as an Area for Integration of Refugees in Croatia [link]Website  abstract   bibtex   
Integracija izbjeglica područje je koje je pobuđivalo relativno nedovoljan istraživački interes, posebno u zemljama Jugoistočne Europe, gdje su izbjeglice, u smislu osoba koje traže ili su dobile međunarodnu zaštitu nakon 2000. g. na temelju Ženevske konvencije o statusu izbjeglica iz 1951., nova migrantska zajednica. Na temelju kulturnoantropoloških kvalitativnih istraživanja provedenih od proljeća 2015. do jeseni 2017. g., u radu propitujem integraciju izbjeglica u Hrvatskoj kroz sport. Cilj je rada, na studiji slučaja Nogometnog kluba Zagreb 041, propitati koje sve dimenzije integracije sudjelovanje u sportskim aktivnostima može imati za osobe koje traže ili su dobile azil u Hrvatskoj. U radu se kompariraju rezultati dobiveni u zapadnoeuropskim empirijskim istraživanjima s onima dobivenim u Hrvatskoj, te se problematiziraju tvrdnje nekih od znanstvenika o upitnoj integrativnoj ulozi sporta i teze da je sport više prostor stvaranja distinkcije i statusa nego prostor inkluzije i građenja mostova između društva prihvata i imigranata. Integration of refugees is an area that has been raising a relatively insufficient research interest, especially in the countries of the Southeast Europe, where the refugees, in the sense of persons who have been seeking for or were granted the international protection after the year 2000, and based on the 1951 Refugee Convention, represent a new migrant community. From the viewpoint of cultural anthropology and based on the qualitative research conducted from spring 2015 to autumn 2017, in this paper I discuss integration of refugees in Croatia through sport. The aim of the paper is to explore, based on the case study of Football Club Zagreb 041, which dimensions of integration participation in sport can have for persons that are seeking for or were granted asylum in Croatia. In doing so, the paper compares the results of other European empirical research with the ones obtained in Croatia, and it also questions theses of some scholars on questionable integrative role of sport, as well as the theses that sport is more an area of creating distinction and status than an area for inclusion and building social bridges between the host society and immigrants.

Downloads: 0