Sprudler av ung kjærlighet. Juul, K. Vårt Land.
bibtex   
@article{juul_sprudler_nodate,
	title = {Sprudler av ung kjærlighet},
	language = {no},
	journal = {Vårt Land},
	author = {Juul, Kjersti},
	pages = {1},
}
Downloads: 0