Jenter og kvinner med høytfungerende autisme i ungdoms- og voksenalderen: Kognitive og sosiale problemer og kamuflering av autismen. Kal, N. http://web.archive.org/web/20200330172627/https://utdanningsforskning.no/artikler/jenter-og-kvinner-med-hoytfungerende-autisme-i-ungdoms–og-voksenalderen-kognitive-og-sosiale-problemer-og-kamuflering-av-autismen/
Jenter og kvinner med høytfungerende autisme i ungdoms- og voksenalderen: Kognitive og sosiale problemer og kamuflering av autismen [link]Paper  abstract   bibtex   
Fordi autismen kommer noe annerledes til uttrykk hos jenter/kvinner enn hos gutter/menn, kan fagfolk ha vansker med å identifisere den. I denne artikkelen rettes søkelyset mot jenter og kvinner med en høytfungerende autismespekterdiagnose (ASD). Den siste tids undersøkelser av kvinner med ASD kan gi fagfeltet ny og verdifull kunnskap.
@misc{kal_jenter_nodate,
	title = {Jenter og kvinner med høytfungerende autisme i ungdoms- og voksenalderen: {Kognitive} og sosiale problemer og kamuflering av autismen},
	shorttitle = {Jenter og kvinner med høytfungerende autisme i ungdoms- og voksenalderen},
	url = {https://utdanningsforskning.no/artikler/jenter-og-kvinner-med-hoytfungerende-autisme-i-ungdoms--og-voksenalderen-kognitive-og-sosiale-problemer-og-kamuflering-av-autismen/},
	abstract = {Fordi autismen kommer noe annerledes til uttrykk hos jenter/kvinner enn hos gutter/menn, kan fagfolk ha vansker med å identifisere den. I denne artikkelen rettes søkelyset mot jenter og kvinner med en høytfungerende autismespekterdiagnose (ASD). Den siste tids undersøkelser av kvinner med ASD kan gi fagfeltet ny og verdifull kunnskap.},
	language = {no},
	urldate = {2020-03-30},
	journal = {Utdanningsforskning.no},
	author = {Kal, Nils},
	note = {http://web.archive.org/web/20200330172627/https://utdanningsforskning.no/artikler/jenter-og-kvinner-med-hoytfungerende-autisme-i-ungdoms--og-voksenalderen-kognitive-og-sosiale-problemer-og-kamuflering-av-autismen/}
}
Downloads: 0