Bør Asperger-syndrom tas ut av DSM-manualen ved kommende revisjon?. Kaland, N.
Bør Asperger-syndrom tas ut av DSM-manualen ved kommende revisjon? [link]Paper  abstract   bibtex   
Den amerikanske psykiaterforeningen foreslår å utelate diagnosen Asperger-syndrom i den reviderte DSM-5-manualen. Jeg mener forslaget er prematurt.
@misc{kaland_bor_nodate,
	title = {Bør {Asperger}-syndrom tas ut av {DSM}-manualen ved kommende revisjon?},
	url = {https://psykologtidsskriftet.no/fagartikkel/2011/10/bor-asperger-syndrom-tas-ut-av-dsm-manualen-ved-kommende-revisjon},
	abstract = {Den amerikanske psykiaterforeningen foreslår å utelate diagnosen Asperger-syndrom i den reviderte DSM-5-manualen. Jeg mener forslaget er prematurt.},
	language = {nb},
	urldate = {2019-12-26},
	journal = {Tidsskrift for Norsk psykologforening},
	author = {Kaland, Nils},
}

Downloads: 0