Att färgas av Sverige - Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige. Kalonaityté, V., Kawesa, V., & Tedros, A. .
Att färgas av Sverige - Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige [link]Paper  abstract   bibtex   
Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige
@report{kalonaityte_att_2007,
	title = {Att färgas av Sverige - Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige},
	url = {http://www.do.se/om-diskriminering/publikationer/att-fargas-av-sverige/},
	abstract = {Upplevelser av diskriminering och rasism bland ungdomar med afrikansk bakgrund i Sverige},
	institution = {Ombudsmannen mot etnisk diskriminering},
	author = {Kalonaityté, Viktorija and Kawesa, Victoria and Tedros, Adiam},
	urldate = {2018-12-15},
	date = {2007},
	langid = {swedish}
}

Downloads: 0