Biyometrik konuşmac\i tan\ima için birleşik ses-görüntü işleme. Kanak, A., Erzin, E., Yemez, Y., & Tekalp, A. M. In SIU: Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamalar\i Kurultay\i, pages 632–635, Istanbul, 2003.
bibtex   
@inproceedings{Kanak2003b,
address = {Istanbul},
author = {Kanak, A. and Erzin, E. and Yemez, Y. and Tekalp, A. M.},
booktitle = {SIU: Sinyal \.{I}\c{s}leme ve \.{I}leti\c{s}im Uygulamalar{\i} Kurultay{\i}},
pages = {632--635},
title = {{Biyometrik konu\c{s}mac{\i} tan{\i}ma i\c{c}in birle\c{s}ik ses-g\"{o}r\"{u}nt\"{u} i\c{s}leme}},
year = {2003}
}

Downloads: 0