Měření rychlosti proudění vody pomocí plováků pro stanovení povodňových průtoků. Kašpárek, J. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 43(2):7, 2001.
bibtex   
@article{kasparek_mereni_2001,
	title = {Měření rychlosti proudění vody pomocí plováků pro stanovení povodňových průtoků},
	volume = {43},
	issn = {1211-0591},
	number = {2},
	journal = {Vodohospodářské technicko-ekonomické informace},
	author = {Kašpárek, Jan},
	year = {2001},
	pages = {7}
}

Downloads: 0