Arbeidssøkere med Asperger syndrom - Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV. Kari Steindal, Bård Fossum, Helene Uglestad Olausen, & Bjørn Bergersen
abstract   bibtex   
En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere med Asperger syndrom, autismespekterforstyrrelser og lignende sosiale og organisatoriske vansker.
@misc{kari_steindal_arbeidssokere_nodate,
	title = {Arbeidssøkere med {Asperger} syndrom - {Veiledningshefte} for arbeidssøkers støttespillere i {NAV}},
	abstract = {En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere med Asperger syndrom, autismespekterforstyrrelser og lignende sosiale og organisatoriske vansker.},
	language = {nb-NO},
	publisher = {NAV og Oslo Universitetssykehus},
	author = {{Kari Steindal} and {Bård Fossum} and {Helene Uglestad Olausen} and {Bjørn Bergersen}},
}

Downloads: 0