ספר יהושע. Kaufmann, Y. Kiryat-Sepher, Jerusalem, 1966.
bibtex   
@book{kaufmann__1966,
	address = {Jerusalem},
	title = {ספר יהושע},
	publisher = {Kiryat-Sepher},
	author = {Kaufmann, Yehezkel},
	year = {1966}
}

Downloads: 0