Opplæring i å Følge Beskjeder i Barnehagen hos et Barn med Autisme ved «Errorless Compliance Training». Kløfta, E. & Nikolaisen, S. ZSCC: NoCitationData[s0]
bibtex   
@article{klofta_opplaering_nodate,
	title = {Opplæring i å {Følge} {Beskjeder} i {Barnehagen} hos et {Barn} med {Autisme} ved «{Errorless} {Compliance} {Training}»},
	language = {no},
	author = {Kløfta, Emile and Nikolaisen, Silje},
	note = {ZSCC: NoCitationData[s0]},
	pages = {14},
}

Downloads: 0