Recente opvattingen rond het fenomeen tijd in de nieuwe muziek. Knockaert, Y. Tijdschrift voor muziektheorie, 6(2):94–100, 2001.
bibtex   
@article{knockaert_recente_2001,
	title = {Recente opvattingen rond het fenomeen tijd in de nieuwe muziek},
	volume = {6},
	language = {dut},
	number = {2},
	journal = {Tijdschrift voor muziektheorie},
	author = {Knockaert, Yves},
	year = {2001},
	keywords = {Redaktion-AK, Sammelbandkontrolle AK erld., bearbeitet SHK, publizierbar},
	pages = {94--100},
}

Downloads: 0