"Forbindelsesadverbialer" og inversionsmekanismer på fransk - Et udkast til et større projekt. Korzen, H. Ny forskning i grammatik, October, 1998.
"Forbindelsesadverbialer" og inversionsmekanismer på fransk - Et udkast til et større projekt [link]Paper  doi  bibtex   
@article{korzen_forbindelsesadverbialer_1998,
	title = {"{Forbindelsesadverbialer}" og inversionsmekanismer på fransk - {Et} udkast til et større projekt},
	volume = {6},
	copyright = {Ophavsret (c) 2016 Ny forskning i grammatik},
	issn = {2446-1709},
	url = {https://tidsskrift.dk/nfg/article/view/24015},
	doi = {10.7146/nfg.v6i5.24015},
	language = {da},
	number = {5},
	urldate = {2018-11-24},
	journal = {Ny forskning i grammatik},
	author = {Korzen, Hanne},
	month = oct,
	year = {1998},
}

Downloads: 0