OFDM İsaretlerinin Çevrimsel Otokorelasyon Fonksiyonu ile Ayrıstırıltırılması Identification of OFDM Signals using Cyclic Autocorrelation Function. Kürşat Tekbıyık, Hakan Alakoca, Halim Bahadır Tuğrel, Güneş Karabulut Kurt, C., A.
OFDM İsaretlerinin Çevrimsel Otokorelasyon Fonksiyonu ile Ayrıstırıltırılması Identification of OFDM Signals using Cyclic Autocorrelation Function [pdf]Paper  bibtex   

Downloads: 0