Premonstrátská kanonie v Želivi v pozdním středověku. Kubíčková, A. Ph.D. Thesis, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Prague, 2022.
Premonstrátská kanonie v Želivi v pozdním středověku [link]Paper  bibtex   
@phdthesis{kubickova_premonstratska_2022,
	address = {Prague},
	title = {Premonstrátská kanonie v Želivi v pozdním středověku},
	url = {https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/175587},
	language = {Czech},
	school = {Univerzita Karlova, Filozofická fakulta},
	author = {Kubíčková, Alice},
	year = {2022},
	keywords = {želiv},
}

Downloads: 0