A Novel Series of 4-Phenoxyquinoxazolines: Potent and Highly Selective Inhibitors of PDGF Receptor Autophophorylation. Kubo, K., Shimizu, T., Ohyama, S., Murooka, H., Nishitoba, T., Kato, S., Kobayashi, Y., Yagi, M., Isoe, T., Nakamura, K., Osawa, T., & Izawa, T. Bioorg.~Med.~Chem.~Lett., 7:2935--2940, 1997.
bibtex   
@article{Kubo:1997aa,
	Author = {Kubo, K. and Shimizu, T. and Ohyama, S. and Murooka, H. and Nishitoba, T. and Kato, S. and Kobayashi, Y. and Yagi, M. and Isoe, T. and Nakamura, K. and Osawa, T. and Izawa, T.},
	Date-Added = {2007-12-11 17:01:03 -0500},
	Date-Modified = {2009-04-16 19:26:48 -0400},
	Journal = {Bioorg.~Med.~Chem.~Lett.},
	Keywords = {pdgfr; kinase},
	Owner = {rajarshi},
	Pages = {2935--2940},
	Timestamp = {2007.04.11},
	Title = {A Novel Series of 4-Phenoxyquinoxazolines: Potent and Highly Selective Inhibitors of {PDGF} Receptor Autophophorylation.},
	Volume = {7},
	Year = {1997}}
Downloads: 0