Problém se zápachem v ČOV Nový Bydžov. Kučera, J. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 43(2):11, 2001.
bibtex   
@article{kucera_problem_2001,
	title = {Problém se zápachem v Č{OV} {Nový} {Bydžov}},
	volume = {43},
	issn = {1211-0593},
	number = {2},
	journal = {Vodohospodářské technicko-ekonomické informace},
	author = {Kučera, Jiří},
	year = {2001},
	pages = {11}
}

Downloads: 0