Kontaminace Labských sedimentů aplavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem. Kužílek, V. & Tolma, V. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 43(3):12, 2001.
bibtex   
@article{kuzilek_kontaminace_2001,
	title = {Kontaminace {Labských} sedimentů aplavenin polychlorovanými bifenyly a hexachlorbenzenem},
	volume = {43},
	issn = {1211-0598},
	number = {3},
	journal = {Vodohospodářské technicko-ekonomické informace},
	author = {Kužílek, Vladimír and Tolma, Václav},
	year = {2001},
	pages = {12}
}

Downloads: 0