Bun shin chō ryū to Shutsu sanzō ki shū: sono himerareta kōshō o megutte 『文心彫龍』と『出三蔵記集』―その秘められた交渉をめぐって 中国中世の宗教と文化. Kōzen, H. 興. In Chūgoku chūsei no shūkyō to bunka, pages 127–238. Kyōto daigaku Jinbun kagaku kenkyūjo, Kyoto, 1982.
bibtex   
@incollection{kozen_bun_1982,
	address = {Kyoto},
	title = {Bun shin chō ryū to {Shutsu} sanzō ki shū: sono himerareta kōshō o megutte 『文心彫龍』と『出三蔵記集』―その秘められた交渉をめぐって 中国中世の宗教と文化},
	booktitle = {Chūgoku chūsei no shūkyō to bunka},
	publisher = {Kyōto daigaku Jinbun kagaku kenkyūjo},
	author = {Kōzen, Hiroshi 興膳宏},
	editor = {Fukunaga, Mitsuji 福永光司},
	year = {1982},
	keywords = {\#nosource},
	pages = {127--238}
}

Downloads: 0