Uitbesteding in de financiële sector. In het bijzonder van vermogensbeheer door pensioenfondsen (Onderneming en Recht nr. 88). Laaper, P. Wolters Kluwer, Deventer, 1 edition, 2015.
Uitbesteding in de financiële sector. In het bijzonder van vermogensbeheer door pensioenfondsen (Onderneming en Recht nr. 88) [link]Paper  abstract   bibtex   
Vrijwel alle financiële ondernemingen en pensioenfondsen besteden werkzaamheden uit. Worden "wezenlijke" werkzaamheden uitbesteed, dan moet de onderneming "in control" blijven. Maar wanneer is sprake van zulke "wezenlijke" werkzaamheden en wanneer niet? Wat moet u doen om "in control" te zijn en te blijven? Welke bevoegdheden kunnen DNB of de AFM uitoefenen tegenover de uitbestedende onderneming of tegenover de dienstverlener? En loopt u een aansprakelijkheidsrisico tegenover uw cliënten? 'Uitbesteding in de financiële sector' geeft praktische antwoorden op deze vragen. De antwoorden volgen na een systematische analyse van de uitbestedingsregels zoals die voor financiële ondernemingen en pensioenfondsen gelden, en de onderlinge verschillen daartussen. Omwille van een praktische illustratie, fungeert de casus van een pensioenfonds dat vermogensbeheer-werkzaamheden uitbesteedt als doorlopend voorbeeld. De conclusies gelden echter voor in beginsel elke uitbesteding in de financiële en pensioensector.
@book{laaper_uitbesteding_2015,
	address = {Deventer},
	edition = {1},
	title = {Uitbesteding in de financiële sector. {In} het bijzonder van vermogensbeheer door pensioenfondsen ({Onderneming} en {Recht} nr. 88)},
	isbn = {978-90-13-13390-5},
	shorttitle = {Uitbesteding in de financiële sector ({O}\&{R} nr. 88)},
	url = {http://deeplinking.kluwer.nl/?param=00CAD0B7},
	abstract = {Vrijwel alle financiële ondernemingen en pensioenfondsen besteden werkzaamheden uit. Worden "wezenlijke" werkzaamheden uitbesteed, dan moet de onderneming "in control" blijven. Maar wanneer is sprake van zulke "wezenlijke" werkzaamheden en wanneer niet? Wat moet u doen om "in control" te zijn en te blijven? Welke bevoegdheden kunnen DNB of de AFM uitoefenen tegenover de uitbestedende onderneming of tegenover de dienstverlener? En loopt u een aansprakelijkheidsrisico tegenover uw cliënten? 
'Uitbesteding in de financiële sector' geeft praktische antwoorden op deze vragen. De antwoorden volgen na een systematische analyse van de uitbestedingsregels zoals die voor financiële ondernemingen en pensioenfondsen gelden, en de onderlinge verschillen daartussen. Omwille van een praktische illustratie, fungeert de casus van een pensioenfonds dat vermogensbeheer-werkzaamheden uitbesteedt als doorlopend voorbeeld. De conclusies gelden echter voor in beginsel elke uitbesteding in de financiële en pensioensector.},
	number = {diss. Nijmegen},
	publisher = {Wolters Kluwer},
	author = {Laaper, P.},
	year = {2015},
	keywords = {Academisch plein, Boekenpakket Banking \& Finance, Collectie Banking \& Finance Expert, HBO Basis Pack, HBO Totaal Pack, Rijksoverheidpack, SURFmarket Pack, Serie Onderneming en Recht}
}

Downloads: 0