La idiomaticitat de cinegrames o gestos de negació i d’afirmació: un estudi comparatiu alemany-català amb metodologia de corpus. Lawick, H. v.
bibtex   
@article{lawick_idiomaticitat_nodate,
	title = {La idiomaticitat de cinegrames o gestos de negació i d’afirmació: un estudi comparatiu alemany-català amb metodologia de corpus},
	author = {Lawick, Heike van}
}

Downloads: 0