Proces rozwoju szczeliny zmęczeniowej w stalach konstrukcyjnych - teoria, a modele eksperymentalne. Lesiuk, G. & Szata, M. In Komputerowe wspomaganie badań naukowych XVI, of Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria B, pages 33-40, Wrocław, 2009. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
bibtex   
@inproceedings{ Lesiuk2009,
 booktitle = {Komputerowe wspomaganie badań naukowych XVI},
 author = {Grzegorz Lesiuk and Mieczysław Szata},
 title = {Proces rozwoju szczeliny zmęczeniowej w stalach konstrukcyjnych - teoria, a modele eksperymentalne},
 editor = {Jan Zarzycki},
 pages = {33-40},
 publisher = {Wrocławskie Towarzystwo Naukowe},
 year = {2009},
 address = {Wrocław},
 series = {Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria B},
 owner = {myszka},
 timestamp = {2014.05.28}
}

Downloads: 0