Dangling-Aware Entity Alignment with Mixed High-Order Proximities. Liu, J., Sun, Z., Hooi, B., Wang, Y., Liu, D., Yang, B., Xiao, X., & Chen, M. NAACL - Findings, 2022.
bibtex   
@article{liu2022dangling,
  title={Dangling-Aware Entity Alignment with Mixed High-Order Proximities},
  author={Liu, Juncheng and Sun, Zequn and Hooi, Bryan and Wang, Yiwei and Liu, Dayiheng and Yang, Baosong and Xiao, Xiaokui and Chen, Muhao},
  journal={NAACL - Findings},
  year={2022}
}

Downloads: 0