Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak. Liu, S., Yang, L., Zhang, C., Xiang, Y., Liu, Z., Hu, S., & Zhang, B. The Lancet Psychiatry. Publisher: Elsevier
Online mental health services in China during the COVID-19 outbreak [link]Paper  doi  bibtex   
@article{liu_online_nodate,
	title = {Online mental health services in {China} during the {COVID}-19 outbreak},
	issn = {2215-0366},
	url = {https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30077-8},
	doi = {10.1016/S2215-0366(20)30077-8},
	urldate = {2020-03-06},
	journal = {The Lancet Psychiatry},
	author = {Liu, Shuai and Yang, Lulu and Zhang, Chenxi and Xiang, Yu-Tao and Liu, Zhongchun and Hu, Shaohua and Zhang, Bin},
	note = {Publisher: Elsevier},
	keywords = {COVID-19, mental health, psychological assistance, public emergency interventions},
}

Downloads: 0