Alkylfenoly, jejich deriváty a bisfenol a v povrchových vodách a ve vodách na odtocích z čistíren odpadních vod. Lochovský, P. & Pospíchalová, D. Vodohospodářské technicko-ekonomické informace, 51(2):3, 2009.
bibtex   
@article{lochovsky_alkylfenoly_2009,
	title = {Alkylfenoly, jejich deriváty a bisfenol a v povrchových vodách a ve vodách na odtocích z čistíren odpadních vod},
	volume = {51},
	issn = {1211-0736},
	number = {2},
	journal = {Vodohospodářské technicko-ekonomické informace},
	author = {Lochovský, P. and Pospíchalová, D.},
	year = {2009},
	pages = {3}
}

Downloads: 0