La lingüística contrastiva francés-español en el siglo XVIII en España. Lépinette, B. In Serra Alegre, E, Gallardo Pauls, B, Veyrat Rigat, M, Jorques Jiménez, D, & Alcina Caudet, A, editors, Panorama de la investigació lingüística a l'Estat espanyol, volume IV, pages 78--86. Universitat de València, València, 1996.
abstract   bibtex   
Visión de conjunto de distintos diccionarios y gramáticas para el aprendizaje del francés.
@incollection{Lepinette1996,
abstract = {Visi{\'{o}}n de conjunto de distintos diccionarios y gram{\'{a}}ticas para el aprendizaje del franc{\'{e}}s.},
address = {Val{\`{e}}ncia},
annote = {ID: 5224},
author = {L{\'{e}}pinette, Brigitte},
booktitle = {Panorama de la investigaci{\'{o}} ling{\"{u}}{\'{i}}stica a l'Estat espanyol},
editor = {{Serra Alegre}, E and {Gallardo Pauls}, B and {Veyrat Rigat}, M and {Jorques Jim{\'{e}}nez}, D and {Alcina Caudet}, A},
keywords = {Ense{\~{n}}anza,Franc{\'{e}}s,Lengua,XVIII},
pages = {78--86},
publisher = {Universitat de Val{\`{e}}ncia},
title = {{La ling{\"{u}}{\'{i}}stica contrastiva franc{\'{e}}s-espa{\~{n}}ol en el siglo XVIII en Espa{\~{n}}a}},
volume = {IV},
year = {1996}
}

Downloads: 0