La lingüística contrastiva francés-español en el siglo XVIII en España. Lépinette, B. In Serra Alegre, E, Gallardo Pauls, B, Veyrat Rigat, M, Jorques Jiménez, D, & Alcina Caudet, A, editors, Panorama de la investigació lingüística a l'Estat espanyol, volume IV, pages 78--86. Universitat de València, València, 1996.
abstract   bibtex   
Visión de conjunto de distintos diccionarios y gramáticas para el aprendizaje del francés.
@incollection{lepinette_linguistica_1996,
	address = {València},
	title = {La lingüística contrastiva francés-español en el siglo {XVIII} en {España}},
	volume = {IV},
	abstract = {Visión de conjunto de distintos diccionarios y gramáticas para el aprendizaje del francés.},
	booktitle = {Panorama de la investigació lingüística a l'{Estat} espanyol},
	publisher = {Universitat de València},
	author = {Lépinette, Brigitte},
	editor = {Serra Alegre, E and Gallardo Pauls, B and Veyrat Rigat, M and Jorques Jiménez, D and Alcina Caudet, A},
	year = {1996},
	keywords = {XVIII, Lengua, Enseñanza, Francés},
	pages = {78--86},
	annote = {ID: 5224}
}
Downloads: 0