Premonštrátske konventy v Hontianskej stolici. Lászlóová, H. In Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo Hontu, pages 124–130. Agrogenofond, Nitra, 2003.
bibtex   
@incollection{laszloova_premonstratske_2003,
	address = {Nitra},
	title = {Premonštrátske konventy v {Hontianskej} stolici},
	language = {Slovak},
	booktitle = {Prírodné bohatstvo a kultúrne dedičstvo {Hontu}},
	publisher = {Agrogenofond},
	author = {Lászlóová, Henrieta},
	editor = {Brindza, Ján},
	year = {2003},
	keywords = {slovakia (general)},
	pages = {124--130},
}

Downloads: 0