Fältinstruktion för ståndortskartering av permanenta provytor vid riksskogstaxeringen 1983. Lundmark, J. Uppsala, 1983.
bibtex   
@book{RN297,
   author = {Lundmark, Jan-Erik},
   title = {Fältinstruktion för ståndortskartering av permanenta provytor vid riksskogstaxeringen 1983},
   address = {Uppsala},
   pages = {97 s.},
   year = {1983},
   type = {Book}
}

Downloads: 0