Sensibilització de l’equip per fer front als trastorns de conducta. M, P., L, C., R, J., M, C., N, B., ME, G., M, R., B, M., & C, C. March, 2016.
bibtex   
@misc{perez_m_sensibilitzacio_2016,
	address = {Barcelona. ESP},
	type = {Póster},
	title = {Sensibilització de l’equip per fer front als trastorns de conducta},
	author = {Pérez M and Chueca L and Jové R and Comas M and Berga N and Guijosa ME and Ramoneda M and Montes B and Civit C},
	month = mar,
	year = {2016},
	keywords = {Póster},
}
Downloads: 0