Klášter Doksany v pozdním středověku (cca1420-1526). Šámal, P. Ph.D. Thesis, Charles University, Prague, 2021.
Klášter Doksany v pozdním středověku (cca1420-1526) [link]Paper  abstract   bibtex   
Monastery of Doksany in late Middle Ages (ca1420-1526)
@phdthesis{samal_klaster_2021,
	address = {Prague},
	type = {Thesis},
	title = {Klášter {Doksany} v pozdním středověku (cca1420-1526)},
	url = {https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/136495},
	abstract = {Monastery of Doksany in late Middle Ages (ca1420-1526)},
	language = {Czech},
	school = {Charles University},
	author = {Šámal, Petr},
	year = {2021},
	keywords = {doksany},
}

Downloads: 0