I gerghi piemontesi. Malan, G. Lares, 7:140–145, 1954.
bibtex   
@article{malan_i_1954,
	title = {I gerghi piemontesi},
	volume = {7},
	journal = {Lares},
	author = {Malan, Gustavo},
	year = {1954},
	keywords = {Dialettologia, Metodologia, gergo},
	pages = {140--145},
}

Downloads: 0