Om näringsförhållandenas betydelse för torvmarkers skogsproduktiva förmåga. Malmström, C. 1935.
Om näringsförhållandenas betydelse för torvmarkers skogsproduktiva förmåga [link]Paper  bibtex   
@misc{RN594,
   author = {Malmström, Carl},
   title = {Om näringsförhållandenas betydelse för torvmarkers skogsproduktiva förmåga},
   number = {28:6},
   url = {http://pub.epsilon.slu.se/10155/},
   year = {1935},
   type = {Generic}
}

Downloads: 0