Funció de les traduccions i models estilístics: el cas de la traducció al català al segle XX. Marco Borillo, J. Quaderns. Revista de traducció, 5:29–44, 2000.
bibtex   
@article{marco_borillo_funcio_2000,
	title = {Funció de les traduccions i models estilístics: el cas de la traducció al català al segle {XX}},
	volume = {5},
	journal = {Quaderns. Revista de traducció},
	author = {Marco Borillo, Josep},
	year = {2000},
	pages = {29--44}
}

Downloads: 0