La traducció de la metàfora lexicalitzada als textos literaris: problemes i mètodes. Marco Borillo, J. In Salvador, V. & Piquer, A., editors, El discurs prefabricat. Estudis de fraseologia teòrica i aplicada, pages 139–151. Publicacions de la Universitat Jaume I, Castelló, 2000.
bibtex   
@incollection{marco_borillo_traduccio_2000,
	address = {Castelló},
	title = {La traducció de la metàfora lexicalitzada als textos literaris: problemes i mètodes},
	booktitle = {El discurs prefabricat. {Estudis} de fraseologia teòrica i aplicada},
	publisher = {Publicacions de la Universitat Jaume I},
	author = {Marco Borillo, Josep},
	editor = {Salvador, Vicent and Piquer, Adolf},
	year = {2000},
	pages = {139--151}
}

Downloads: 0