Polemické spisy Václava Korandy mladšího proti papeži a představitelům katolické strany v Čechách. Marek, J. Mediaevalia Historica Bohemica, 19(1):111--156, 2016. ISSN 0862-979X
bibtex   
@article{marek_polemicke_2016,
	title = {Polemické spisy {Václava} {Korandy} mladšího proti papeži a představitelům katolické strany v Čechách},
	volume = {19},
	language = {cs},
	number = {1},
	journal = {Mediaevalia Historica Bohemica},
	author = {Marek, Jindřich},
	year = {2016},
	note = {ISSN 0862-979X},
	pages = {111--156}
}
Downloads: 0