Mensch-Computer-Interaktion an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Marquart, P. & Gross, T. In Weyers, B. & Dittmar, A., editors, Mensch & Computer Workshopband, 2016. Gesellschaft für Informatik e.V..
Mensch-Computer-Interaktion an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. [link]Link  Mensch-Computer-Interaktion an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. [link]Paper  bibtex   
@inproceedings{conf/mc/MarquartG16a,
 added-at = {2018-08-01T00:00:00.000+0200},
 author = {Marquart, Pia and Gross, Tom},
 biburl = {https://www.bibsonomy.org/bibtex/26c4dc5ffc5764f2d2a8133a59e5b6e80/dblp},
 booktitle = {Mensch & Computer Workshopband},
 crossref = {conf/mc/2016w},
 editor = {Weyers, Benjamin and Dittmar, Anke},
 ee = {https://doi.org/10.18420/muc2016-ws06-0001},
 interhash = {ecc1afc3f35a931e015e59982ec5daff},
 intrahash = {6c4dc5ffc5764f2d2a8133a59e5b6e80},
 keywords = {dblp},
 publisher = {Gesellschaft für Informatik e.V.},
 timestamp = {2018-08-02T11:39:05.000+0200},
 title = {Mensch-Computer-Interaktion an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg.},
 url = {http://dblp.uni-trier.de/db/conf/mc/mc2016w.html#MarquartG16a},
 year = 2016
}
Downloads: 0