Språklig høytfungerende barn og voksne med autismespekterforstyrrelse: prinsipper for opplæring og tilrettelegging. Martinsen, H.; Nærland, T.; and von Tetzchner, S. Gyldendal akademisk, 2015.
bibtex   
@book{martinsen2015spraaklig,
	title = {Språklig høytfungerende barn og voksne med autismespekterforstyrrelse: prinsipper for opplæring og tilrettelegging},
	publisher = {Gyldendal akademisk},
	author = {Martinsen, Harald and Nærland, Terje and von Tetzchner, Stephen},
	year = {2015},
	keywords = {\#nosource}
}
Downloads: 0